Điều kiện và thủ tục khi vay vốn ngân hàng chính sách xã hội

Vay vốn ngân hàng chính sách xã hội bằng cách nào? Rất nhiều người lựa chọn vay vốn tại ngân hàng Chính sách xã hội do mức lãi suất hấp dẫn và được hưởng rất nhiều lợi ích khác. Tuy nhiên không phải ai cũng dễ dàng vay vốn ngân hàng chính sách xã hội do những điều kiện ràng buộc và hạn chế đối tượng vay vốn. Vậy điều kiện vay vốn ngân hàng chính sách xã hội như thế nào? Thủ tục vay ngân hàng chính sách là gì? Hãy cùng tham khảo ngay các thông tin được chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Điều kiện vay vốn ngân hàng chính sách xã hội

Để có thể vay vốn, người vay cần đáp ứng điều kiện vay vốn ngân hàng chính sách xã hội sau:

 • Là công dân có quốc tịch Việt Nam, nằm trong độ tuổi từ 25 tuổi – 65 tuổi, đang sinh sống và làm việc trong phạm vi địa bàn hoạt động của ngân hàng.
 • Đối tượng vay vốn phải đúng theo quy định của pháp luật như hộ nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
 • Có mục đích vay hợp pháp, có phương án vay và trả nợ rõ ràng.
 • Có tài sản thế chấp theo quy định pháp luật.

vay vốn ngân hàng chính sách xã hội 1

Thủ tục vay tiền ngân hàng chính sách xã hội

Khách hàng có nhu cầu vay vốn ngân hàng chính sách xã hội thì cần chuẩn bị một bộ hồ sơ. Thủ tục vay ngân hàng chính sách như sau:

 • Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu sẵn có của ngân hàng Chính sách.
 • CMND/CCCD có giá trị, còn hiệu lực.
 • Sổ hộ khẩu, sổ hộ nghèo (nếu có), các giấy tờ để chứng minh đối tượng được vay vốn theo quy định của Chính phủ.
 • Các giấy tờ để chứng minh tài chính, thu nhập hàng tháng.
 • Các giấy tờ để chứng minh tài sản đảm bảo.
 • Có phương án vay vốn và trả nợ rõ ràng.

vay vốn ngân hàng chính sách xã hội 2

Đối tượng nào được vay ngân hàng chính sách xã hội?

Đối tượng được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội chủ yếu là các cá nhân, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc gia đình thuộc diện chính sách xã hội. Những đối tượng có thể vay ngân hàng chính sách xã hội cụ thể như sau:

 • Cho vay hộ cận nghèo.
 • Cho vay hộ nghèo.
 • Cho vay hộ mới thoát nghèo.
 • Cho vay học sinh, sinh viên.
 • Cho vay đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động nước ngoài.
 • Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường vùng nông thôn.
 • Cho vay sản xuất kinh doanh ở những vùng gặp khó khăn.
 • Cho vay thương nhân ở những vùng khó khăn.
 • Cho vay mua nhà trả chậm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.
 • Cho vay hộ nghèo để làm nhà ở.
 • Cho vay hộ nghèo để làm nhà ở tránh lũ.
 • Cho vay hộ gia đình có người bị nhiễm HIV, sau cai nghiện.
 • Cho vay hỗ trợ đất sản xuất, thay đổi ngành nghề.
 • Cho vay hỗ trợ trồng rừng và phát triển chăn nuôi.
 • Cho vay hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 • Cho vay hộ hộ dân tộc thiểu số ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
 • Cho vay xuất khẩu lao động tại các huyện nghèo.

vay vốn ngân hàng chính sách xã hội 3

Có thể vay vốn ngân hàng chính sách xã hội bằng cách nào?

Quy trình vay vốn ngân hàng chính sách xã hội được thực hiện như sau:

Bước 1: Lập hồ sơ vay ngân hàng chính sách xã hội. Khách hàng viết đơn đề nghị vay, và khai các thông tin cần thiết với ngân hàng. Ngân hàng tiếp nhận hồ sơ và thông tin của khách hàng.

Bước 2: Phân tích tín dụng. Ngân hàng phân tích hồ sơ của khách hàng và thẩm định tài sản thế chấp.

Bước 3: Quyết định tín dụng. Trên cơ sở phân tích tín dụng, ngân hàng sẽ xác định nhu cầu vay chính xác của khách hàng và hạn mức cho vay hợp lý của ngân hàng.

Bước 4: Giải ngân. Có thể giải ngân trong một lần hoặc nhiều lần theo tiến độ của dự án.

Quá trình vay vốn ngân hàng chính sách xã hội được xử lý trong thời gian từ 2-3 ngày, phụ thuộc vào hạn mức vay và các thông tin mà khách hàng cung cấp.

Các gói vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội

Các gói vay ngân hàng chính sách xã hội cụ thể như sau:

 • Cho vay hộ nghèo.
 • Cho vay hộ cận nghèo.
 • Cho vay hộ mới thoát nghèo.
 • Cho vay học sinh, sinh viên gặp khó khăn.
 • Cho vay giải quyết nhu cầu việc làm.
 • Cho vay đi xuất khẩu lao động.
 • Cho vay để mua nhà, thuê nhà ở xã hội; xây mới, sửa chữa hoặc cải tạo nhà để ở.
 • Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường vùng nông thôn.
 • Cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh ở những vùng khó khăn.
 • Cho vay thương nhân hoạt động thương mại ở những vùng khó khăn.
 • Cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.
 • Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (KfW).
 • Cho vay chi trả lương ngừng việc, lương để phục hồi sản xuất.

vay vốn ngân hàng chính sách xã hội 4

Lãi suất cho vay ngân hàng chính sách xã hội

Lãi suất vay đối với hộ nghèo

Hiện nay, mức lãi suất cho vay vốn ngân hàng chính sách xã hội đối với các đối tượng người nghèo là rất ưu đãi.

Nhằm giúp các gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo hay học sinh, sinh viên gặp khó khăn có điều kiện cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, học tập tốt, góp phần thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về việc xoá đói, giảm nghèo, tăng cường nhận thức, đảm bảo an sinh xã hội.

Bảng lãi suất cho vay ngân hàng chính sách xã hội đối với người nghèo như sau:

Đối tượng cho vay Lãi suất (năm)
Hộ nghèo 6,6%/năm
Hộ nghèo trực thuộc 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a năm 2008 của Chính Phủ 3,3%/năm
Hộ cận nghèo 7, 92%/năm
Hộ mới thoát nghèo 8,25%/năm
Học sinh, sinh viên khó khăn 6,6%/năm

Lãi suất đối với các đối tượng khác

Ngoài các ưu đãi dành cho đối tượng người nghèo thì ngân hàng chính sách xã hội cũng đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng muốn vay để giải quyết việc làm và đi lao động có thời hạn nước ngoài với mức lãi suất thấp.

Bảng lãi suất vay vốn ngân hàng chính sách xã hội đối với các đối tượng có hoàn cảnh khác như sau:

Đối tượng cho vay Lãi suất (năm)
Các đối tượng cần vay vốn để giải quyết nhu cầu việc làm:
Người lao động là dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn, người khuyết tật. 3,3%/năm
Hộ gia đình vay vốn cho người lao động là dân tộc thiểu số đang sinh sống ở những vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn hoặc người khuyết tật. 3,3%/năm
Cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng ít nhất từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật. 3,3%/năm
Cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng ít nhất từ 30% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số. 3,3%
Cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng ít nhất từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số. 3,3%/năm
Các nhóm đối tượng khác 6,6%/năm
Đối tượng đi lao động nước ngoài có thời hạn:
Người lao động thuộc hộ nghèo và người dân tộc thiểu số trực thuộc 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a năm 2008 của Chính Phủ. 3,3%/năm
Những đối tượng còn lại trực thuộc 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a năm 2008 của Chính Phủ. 6,6%/năm
Cho vay xuất khẩu lao động 6,6%/năm

Mức lãi suất cho vay với các đối tượng khác

Bảng lãi suất cho vay vốn ngân hàng chính sách xã hội đối với các đối tượng khác theo quy định:

Đối tượng cho vay Lãi suất (năm)
Vay để mua nhà trả chậm ở Đồng bằng sông Cửu Long 3,0%/năm
Vay nước sạch và vệ sinh môi trường vùng nông thôn 9,0%/năm
Vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại những vùng khó khăn 9,0%/năm
Vay hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 1,2%/năm
Vay phát triển lâm nghiệp 6,6%/năm
Vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 9,6%/năm
Vay hộ nghèo để làm ở nhà 3,0%/năm
Vay ưu đãi để mua nhà ở xã hội (theo Quyết định số 630/QĐ-TTg và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ) 4,8%/năm

Kết luận

Trên đây là một số thông tin về vay vốn ngân hàng chính sách xã hội. Có thể thấy ngân hàng chính sách xã hội là một nơi chuyên giải quyết các khó khăn tài chính cho những khách hàng có đủ điều kiện nhưng kinh tế khó khăn. Đây là nơi mang lại niềm tin, hy vọng, cũng như đã giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn đổi đời.

Xem thêm

Nên vay vốn kinh doanh ở đâu uy tín lãi suất thấp 2022

Vay tín chấp Agribank theo lương thủ tục đơn giản hạn mức cao

Vay tín chấp VPBank đến 200 triệu thủ tục nhanh chóng, đơn giản

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *